Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

A túa ledicia, a miña. Lema La Salle 2017-18

Archivos

PROYDE: 25 años

PROYDE: 25 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Ciencias Naturais (1º e 2º de ESO)

Bioloxía e Xeología (3º e 4º de ESO)

Sistema de Cualificación

  • Os exames puntúanse sobre 10, o aprobado sería o 5, farase unha proba escrita de cada tema e obtense a media.
  • Ao finalizar cada trimestre terán unha proba de recuperación onde se escollerán preguntas de todos os temas.
  • En xuño e Setembro faranse probas extraordinarias de recuperación de todo o curso.
  • Os alumnos con menos de 5 poderán acadar o aprobado  porque se valorarán tamén:
  • O traballo realizado na clase e na casa.
  • A actitude.
  • Preguntas orais que se farán unha vez á semana para seguimento da asignatura.
  • Presentación de traballos complementarios dalgúns temas e búsqueda de información.
Print Friendly, PDF & Email