Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2018-19

Revista curso 2017-18

CARA AO MAR

Archivos

PROYDE: 30 años

PROYDE: 30 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Profesorado

Equipo directivo

Director Xeral:

    • D. Daniel Tomé Yáñez.

É o representante ordinario da Entidade Titular perante a Administración Educativa e outros estamentos.

Entre as súas moitas competencias destaca a súa preocupación por velar polo cumprimento do Proxecto Educativo, os Proxectos Curriculares de Etapa, o Proxecto de Acción Pastoral e os orzamentos económicos do Centro; convoca e preside as reunións do Equipo Directivo do Colexio e o Consello Escolar; preocúpase do persoal do Centro, promovendo a súa cualificación persoal e formación continua.

Atende ás familias en asuntos especiais e de carácter xeral.

Xefa de Estudos:

    • Dna. Cristina Velón Sixto

Os xefes de estudos son as persoas que teñen a responsabilidade de facer posible a realización do Proxecto Curricular da Etapa.

Ocúpanse de todos os aspectos académicos relacionados coa etapa educativa que ten asignada: animación do profesorado; confección de horarios; procurar a orde e a disciplina; admisión de alumnos novos; elaborar, xunto co Orientador, o programa de orientación persoal e profesional dos alumnos; convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de coordinación: Xefes de Departamento ou Ciclo, Claustro de Profesores, titores…

Atenden ás familias en temas relacionados cos estudos, avaliacións e funcionamento da Etapa.

Delegado de Pastoral:

    • Dª Teresa Filgueiras Cortés.

É a responsable directa de promover e animar a acción pastoral do Centro e de coordinar o Departamento de Educación Relixiosa Escolar (ERE).

Anima e coordina o Equipo Local de Pastoral, sendo a última responsable de todas as actividades pastorais: clases de formación relixiosa, celebracións, grupos cristiáns, educación na xustiza e a solidariedade, Semana de PROYDE …

Profesores

Profesores titores en Educación Infantil e Primaria:

 4ºEI:    Carmen Pena Vázquez

5ºEI:    Marta Fábregas Prieto

6ºEI:    Andrea Barcón Sedes

1ºEP:   Laura Alonso Pumar (baja temporal)

Elizabeth Martínez Serantes (profesora sustituta)

2ºEP:   Teresa Barba Barba

3ºEP:   Elías Eguíbar Briones

4ºEP:   Teresa Filgueiras Cortés

5ºEP:   Concepción López Magán

6ºEP:   Mateo Ruiz Fernández

Profesores non titores en Educación Infantil e Primaria:

Elena Lomba Lamas

Pilar Núñez Gómez

Manuel Castro Torres

Francisco Freire Freire

Teresa López Vilela

Dalmacio Corral Moreno

Cristina Velón Sixto

Alejandra Sevilla Basoa

Cristiña López Jiménez

Profesores titores en Educación Secundaria Obrigatoria:

1ºESO: Mª Jesús Cupeiro Dopico

2ºESO: José Mª Allegue Mayobre

3ºESO: Mónica Lorenzo Barreiro

4ºESO: Ángel Manuel Macía Bao

Profesores non titores en Educación Secundaria Obrigatoria:

María Serramito Calo

Susana González Iglesias

Almudena Sánchez Taboada

Enrique Vizoso García

Lorena Montero Novo

Daniel Tomé Yáñez

Ir. Fernando Barrio.

Ir. Cecilio

Ir. José Antonio Cuartas

Ir. José Morales.

Escola Infantil:

Barca Freire.

Inés Rodríguez.

Mercedes Rey.

Ana Belén Graña.

 Lorena Fernández.

Mar Alvariño.

Orientadora:

 Lorena Montero.

Print Friendly, PDF & Email