Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2020-21

Facebook

Síguenos en Twitter

Profesorado

Equipo directivo

Director Xeral:

    • D. Masi Corral Moreno.

É o representante ordinario da Entidade Titular perante a Administración Educativa e outros estamentos.

Entre as súas moitas competencias destaca a súa preocupación por velar polo cumprimento do Proxecto Educativo, os Proxectos Curriculares de Etapa, o Proxecto de Acción Pastoral e os orzamentos económicos do Centro; convoca e preside as reunións do Equipo Directivo do Colexio e o Consello Escolar; preocúpase do persoal do Centro, promovendo a súa cualificación persoal e formación continua.

Atende ás familias en asuntos especiais e de carácter xeral.

Xefa de Estudos:

    • Dna. Lorena Montero Novo

Os xefes de estudos son as persoas que teñen a responsabilidade de facer posible a realización do Proxecto Curricular da Etapa.

Ocúpanse de todos os aspectos académicos relacionados coa etapa educativa que ten asignada: animación do profesorado; confección de horarios; procurar a orde e a disciplina; admisión de alumnos novos; elaborar, xunto co Orientador, o programa de orientación persoal e profesional dos alumnos; convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de coordinación: Xefes de Departamento ou Ciclo, Claustro de Profesores, titores…

Atenden ás familias en temas relacionados cos estudos, avaliacións e funcionamento da Etapa.

Delegado de Pastoral:

    • D. Mateo Enol Ruiz Fernández.

É o responsable directa de promover e animar a acción pastoral do Centro e de coordinar o Departamento de Educación Relixiosa Escolar (ERE).

Anima e coordina o Equipo Local de Pastoral, sendo o último responsable de todas as actividades pastorais: clases de formación relixiosa, celebracións, grupos cristiáns, educación na xustiza e a solidariedade, Semana de PROYDE …

Profesores titores  

Dª. Marta Fábregas Prieto (4º Educación Infantil)

Dª.  Andrea Barcón Sedes (5º Educación Infantil)

Dª. Inés Rodríguez Martínez (6º Educación Infantil)

Dª. Mª Teresa Barba Barba (1º EP)

Dª Carmen Pena Vázquez  (2º EP)

Dª Alejandra Sevilla Basoa (3º EP)

Dª. Laura Mª Alonso Pumar (4º EP)

Dª. Teresa Filgueiras Cortés (5º EP)

D. Mateo Enol Ruiz Fernández (6º EP)

Dª. Mª Jesús Cupeiro Dopico (1º ESO)

D. José Mª Allegue Mayobre (2º ESO)

Dª.  Mónica Lorenzo Barreiro (3º ESO)

D. Ángel Manuel Macía Bao (4º ESO)

Profesores non titores

Dª. Mª Concepción López Magán (Mestra Educación Primaria)

Dª. Mª Teresa López Vilela  (Mestra Educación Primaria)

D. Francisco Freire Freire (Mestre Educación Primaria)

D.  Elías Eguíbar Briones  (Mestre Educación Primaria)

Dª Cristiña López Jiménez (Mestra Educación Especial)

Dª. Cristina Velón Sixto (Especialista en PT)

D. Enrique Vizoso García (Profesor Educación Secundaria)

Dª. Almudena Sánchez Taboada (Profesora Educación Secundaria)

D. José Manuel López Díaz (Profesor Educación Secundaria)

D. Abel Riveira Pena (Profesor Educación Secundaria)

Dª Cecilia Rodríguez Cancio   (Profesora Educación Secundaria)

 

 

Ir. José Morales Mellado

Ir. Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Ir. Fernando Barrio Barrio.

Ir. Ángel

 

Escola Infantil:

Dª Barca Freire

Dª. Mercedes Rey.

Dª. Ana Belén Graña.

 Dª. Lorena Fernández.

Dª Mar Alvariño.

Print Friendly, PDF & Email