Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

A túa ledicia, a miña. Lema La Salle 2017-18

Archivos

PROYDE: 25 años

PROYDE: 25 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Profesorado

Equipo directivo

Director Xeral:

  • D. Daniel Tomé Yáñez.

É o representante ordinario da Entidade Titular perante a Administración Educativa e outros estamentos.

Entre as súas moitas competencias destaca a súa preocupación por velar polo cumprimento do Proxecto Educativo, os Proxectos Curriculares de Etapa, o Proxecto de Acción Pastoral e os orzamentos económicos do Centro; convoca e preside as reunións do Equipo Directivo do Colexio e o Consello Escolar; preocúpase do persoal do Centro, promovendo a súa cualificación persoal e formación continua.

Atende ás familias en asuntos especiais e de carácter xeral.

Xefa de Estudos:

  • Dna. Cristina Velón Sixto

Os xefes de estudos son as persoas que teñen a responsabilidade de facer posible a realización do Proxecto Curricular da Etapa.

Ocúpanse de todos os aspectos académicos relacionados coa etapa educativa que ten asignada: animación do profesorado; confección de horarios; procurar a orde e a disciplina; admisión de alumnos novos; elaborar, xunto co Orientador, o programa de orientación persoal e profesional dos alumnos; convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de coordinación: Xefes de Departamento ou Ciclo, Claustro de Profesores, titores…

Atenden ás familias en temas relacionados cos estudos, avaliacións e funcionamento da Etapa.

Delegado de Pastoral:

  • Dª Teresa Filgueiras Cortés.

É a responsable directa de promover e animar a acción pastoral do Centro e de coordinar o Departamento de Educación Relixiosa Escolar (ERE).

Anima e coordina o Equipo Local de Pastoral, sendo a última responsable de todas as actividades pastorais: clases de formación relixiosa, celebracións, grupos cristiáns, educación na xustiza e a solidariedade, Semana de PROYDE …

Profesores

Titores:

  • 3 anos: Dna. Marta Fábregas
  • 4 anos: Dna. Carmen Pena.
  • 5 anos: Dª. Andrea Barcón 
  • 1º de Primaria: Dna. Teresa Barba.
  • 2º de Primaria: Dna. Laura Alonso.
  • 3º de Primaria: Dna. Teresa Filgueiras.
  • 4º de Primaria: D. Francisco Freire.
  • 5º de Primaria:D. Mateo Enol Ruiz
  • 6º de Primaria: Dna. Concepción López.
  • 1º de ESO: Dna. María Jesús Cupeiro.
  • 2º de ESO: D. Xosé María Allegue.
  • 3º de ESO: Dna. Mónica Lorenzo.
  • 4º de ESO: D. Ángel Macía.

Non titores:

  • D. Masi Corral.
  • Dna. Alejandra Sevilla.
  • Dna. Pilar Núñez.
  • Dna. Teresa López
  • Dna. Elena Lomba.
  • D. Enrique Vizoso.
  • D. Daniel Tomé.
  • Dna. Cruz Bello.
  • D. David Alonso.
  • D. Bruno Fraguela.
  • Ir. Fernando Barrio.
  • Ir. Pablo Castrillo.
  • Ir. José Antonio Cuartas
  • Ir. José Morales.

Escola Infantil:

  • Dna. Barca Freire.
  • Dna. Inés Rodríguez.
  • Dna. Mercedes Rey.
  • Dna. Ana Belén Graña.
  • Dna. Lorena Fernández.
  • Dna. Mar Alvariño.

Orientadora:

  • Dna. Lorena Montero.
Print Friendly, PDF & Email