Get Adobe Flash player

Xestor educativo

Sallenet

Bibliotecas escolares Galicia

Bibliotecas escolares Galicia

Axudas Escola infantil

Axudas Escola infantil

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2021-22

Facebook

Síguenos en Twitter

Profesorado

Equipo directivo

Director Xeral:

    • D. Masi Corral Moreno.

É o representante ordinario da Entidade Titular perante a Administración Educativa e outros estamentos.

Entre as súas moitas competencias destaca a súa preocupación por velar polo cumprimento do Proxecto Educativo, os Proxectos Curriculares de Etapa, o Proxecto de Acción Pastoral e os orzamentos económicos do Centro; convoca e preside as reunións do Equipo Directivo do Colexio e o Consello Escolar; preocúpase do persoal do Centro, promovendo a súa cualificación persoal e formación continua.

Atende ás familias en asuntos especiais e de carácter xeral.

Xefa de Estudos:

    • Dna. Lorena Montero Novo

Os xefes de estudos son as persoas que teñen a responsabilidade de facer posible a realización do Proxecto Curricular da Etapa.

Ocúpanse de todos os aspectos académicos relacionados coa etapa educativa que ten asignada: animación do profesorado; confección de horarios; procurar a orde e a disciplina; admisión de alumnos novos; elaborar, xunto co Orientador, o programa de orientación persoal e profesional dos alumnos; convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de coordinación: Xefes de Departamento ou Ciclo, Claustro de Profesores, titores…

Atenden ás familias en temas relacionados cos estudos, avaliacións e funcionamento da Etapa.

Delegado de Pastoral:

    • D. Mateo Enol Ruiz Fernández.

É o responsable directa de promover e animar a acción pastoral do Centro e de coordinar o Departamento de Educación Relixiosa Escolar (ERE).

Anima e coordina o Equipo Local de Pastoral, sendo o último responsable de todas as actividades pastorais: clases de formación relixiosa, celebracións, grupos cristiáns, educación na xustiza e a solidariedade, Semana de PROYDE …

Profesores titores  

Dª. Inés Rodríguez Martínez (4º Educación Infantil)

Dª. Marta Fábregas Prieto (5º Educación Infantil)

Dª. Andrea Barcón Sedes (6º Educación Infantil)

Dª. Carmen Pena Vázquez (1º EP)

Dª Mª Teresa Barba Barba  (2º EP)

Dª Laura Mª Alonso Pumar (3º EP)

Dª. Alejandra Sevilla Basoa (4º EP)

D. Mateo Enol Ruiz Fernández (5º EP)

Dª. Teresa Filgueiras Cortés (6º EP)

Dª. Mª Jesús Cupeiro Dopico (1º A ESO)

Dª Melissa González Rodríguez (1º B ESO)

D. José Mª Allegue Mayobre (2º A ESO)

Dª Pilar Lamela Riola (2º B ESO)

D.  Ángel Manuel Macía Bao (3º A ESO)

Dª María Marca Merino (3º B ESO)

D.  José Manuel López Díaz (4ºA ESO)

Dª Ana Fontela Saavedra  (4º B ESO)

Profesores non titores

Dª. Mª Concepción López Magán (Mestra Educación Primaria)

Dª. Mª Teresa López Vilela  (Mestra Educación Primaria)

D.  Elías Eguíbar Briones  (Mestre Educación Primaria)

Dª Cristiña López Jiménez (Especialista PT)

Dª Iria Rodríguez Suárez (Auxiliar Técnico educativo)

Dª. Cristina Velón Sixto (Especialista en PT)

Dª. Mónica Lorenzo Barreiro (Profesora Educación Secundaria)

D. Enrique Vizoso García (Profesor Educación Secundaria)

Dª. Begoña Rivas Souto (Profesora Educación Secundaria)

D. Abel Riveira Pena (Profesor Educación Secundaria)

Dª Lidia Redondo Rodríguez (Profesora Educación Secundaria)

D. Segundo Ruiz Lemos (Profesor Educación Secundaria)

 

COMUNIDADE DE IRMÁNS

Ir. Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Ir. Fernando Barrio Barrio.

Ir. Ángel Hernández Benito

Ir. Isaac Miguélez Martínez

 

Escola Infantil:

Dª Barca Freire Ces

Dª. Mercedes Rey Álvarez.

Dª. Ana Belén Graña Otero.

 Dª. Lorena Fernández Luaces.

Dª Mar Alvariño Izaguirre.

Administración:

Dª María Teresa Martínez Vilariño

Print Friendly, PDF & Email