Get Adobe Flash player

Taboleiro de anuncios

Sallenet

Lema do ano

Somos La Salle. Lema curso 2018-19

PROYDE: 30 años

PROYDE: 30 años

Facebook

Síguenos en Twitter

Admisión de alumnos – Infantil, Primaria y ESO, curso 2015-16

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS:

4º EI………………………………………………….. 22+3

5º EI………………………………………………………… 1

6º EI………………………………………………………… 4

1º EP…………………………………………………….. 3+3

2º EP……………………………………………………….. 2

3º EP……………………………………………………….. 0

4º EP……………………………………………………….. 9

5º EP……………………………………………………….. 0

6º EP……………………………………………………….. 0

1º ESO………………………………………………….. 3+3

2º ESO…………………………………………………….. 8

3º ESO…………………………………………………….. 0

4º ESO…………………………………………………….. 8

ÁREAS DE INFLUENCIA:

Norte/nordeste do termo municipal de Narón, Estrada da Trincheira dirección sur, As Pías dirección oeste, R/ Nova de Caranza dirección Sur ata a rotonda do Diapasón, R/ Telleiras e Avenida do Mar.

PRAZOS:

 • Reserva de praza: Do 1 – 15 de febrero
 • Sorteo público desempate: Antes del 01 de marzo
 • Publicación de postos vacantes escolares: Antes del 01 de marzo
 • Presentación dunha solicitude única de admisión: 2 – 23 de marzo
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 26 de marzo ao 8 de abril
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: Antes do 25 de abril
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: Antes do 15 de maio
 • Formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria: Do 20 – 30 de xuño
 • Formalización da matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: 25 xuño – 10 xullo
 • Prazo extraordinario de matrícula ESO e Bacharelato: 1-10 setembro

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO A PRESENTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO XUNTO Á SOLICITUDE:

 • Documento de solicitude de admisión debidamente cuberto (soamente poderá presentar unha única solicitude por alumno).
 • Copia do libro de familia.
 • Certificado de empadroamento municipal. A alta terá unha antigüedade mínima dun ano.
 • Certificado do ditame emitido polo órgano competente, no caso de pais, nais, titores legais, irmás ou alumnos con discapacidade.
 • Fotocopia do título de familia numerosa.
 • Fotocopia da Declaración da Renda ano 2013.
 • Certificado punto complementario Escola Infantil La Salle.

SE TES ALGUNHA DÚBIDA E NON PODES ACUDIR AO CENTRO, PODES CONTACTAR CON NÓS A TRAVÉS DOS SEGUINTES MEDIOS:

Print Friendly, PDF & Email

Los comentarios están cerrados.